Pracowity początek wiosny na terenie Gminy Kosakowo. Trwają prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej. Między innymi wykonano cięcia korygujące i formujące korony drzew: alei jarząbów szwedzkich wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na trasie z Kosakowa do Pierwoszyna, głogów dwuszyjkowych wzdłuż ul. Dąbrowskiej w Suchym Dworze, szpalerów klonów pospolitych na ul. Koperkowej w Dębogórzu. Wykonano cięcia formujące i obniżono korony kilku bardzo wysokim topolom pospolitym przy Promenadzie oraz dwóm robiniom akacjowym na ul. Koralowej w Rewie. Działania te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się w ich pobliżu oraz jednocześnie wpłyną na zwiększenie urody drzew. W Kazimierzu wykonano cięcie formujące korony czerech lip drobnolistnych ustanowionych pomnikami przyrody, a rosnących przy Kapliczce na ul. Św. Marka.

Trwa również intensywne obsadzanie pojemników kwiatami wiosennymi.