Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem odwiertu studziennego na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Chrzanowskiego 14 w Kosakowie od dnia 07.08.2023r. do 30.09.2023r.  w ciągu dnia mogą występować uciążliwości związane z hałasem.

Powyższe podyktowane jest budową kolejnej studni do poboru wody, w celu poprawy warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kosakowo.