Spis odbywa się co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa, Azja i Afryka Północna). W Polsce spis odbywa się między 1 a 15 lipca czyli w okresie kiedy młode bociany stoją już swobodnie na gnieździe, ale jeszcze z niego nie odlatują. To umożliwia nie tylko policzenie ile jest par lęgowych na danym terenie, ale również ile odchowały młodych.

Wszystkie osoby chętne do włączenia się do akcji proszone są o przekazywanie informacji zawierającej dokładny adres posesji, na terenie której znajduje się gniazdo (zajmowane przez bociany lub puste np. platformy przygotowanej pod gniazdo) na adres srodowisko@kosakowo.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 660 – 43-06/07 w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r.

Po tym okresie wyznaczeni obserwatorzy bocianów przystąpią do aktualizacji informacji o istniejących gniazdach oraz populacji bocianów na terenie naszej gminy.