W ramach grantu z Urzędu Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo w soboty w październiku i listopadzie przeprowadziło warsztaty dla dzieci i młodzieży z robotyki. Uczestniczyło w nich 24. dzieci. Zainteresowanie było bardzo duże.

W ramach warsztatów przeprowadzono z dziećmi zajęcia m.in. z podstaw programowania mikrokomputera Microbit. Zakres realizowanych ćwiczeń rozciągał się od prostych poleceń w rodzaju wyświetlenia na wyświetlaczu urządzenia imion uczniów po tworzenie bardziej zaawansowanych gier sterowanych informacjami o położeniu urządzenia, wciśniętych przyciskach, etc. Uczniowie ponadto wykorzystywali wbudowane w urządzenie czujniki do tworzenia prostych aplikacji użytkowych, przekształcających mikrokomputer w poszczególne narzędzia takie jak kompas, poziomica, magnetometr, miernik poziomu światła, czy instrument muzyczny. Inne zadania programistycznie to pisanie własnej gry platformowej w oprogramowaniu Pixblocks, wykrywanie twarzy przy pomocy algorytmów AI w oprogramowaniu Scratch, a także pisanie aplikacji mobilnej na smartfony w aplikacji AppInventor.

Oprócz tego dysponowaliśmy kilkoma zestawami robotów (Ozoboty, mBot, Lego Mindstorms, Microbit, Edison oraz Photon ). Organizatorzy postarali się, aby zajęcia były ciekawe. Największą satysfakcją były uśmiechy dzieci oraz zainteresowanie rodziców. Ze względu na pandemię nie organizowaliśmy podsumowania zajęć jednak efekty warsztatów prezentujemy szerszemu gremium na stronie stowarzyszenia. Można tam znaleźć prezentację z podsumowaniem. Dla zainteresowanych również linki z opisami do oprogramowania z jakiego korzystaliśmy. Zachęcamy rodziców do pobierania, korzystania i zabawy z dziećmi aktywnekosakowo.pl/robotyka-2021

Przypominamy że:

Roboty zakupione w poprzednich latach są udostępnione dla mieszkańców naszej gminy. Można je wypożyczyć z Biblioteki Publicznej w Kosakowie. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie.
Dodatkowo do tych zestawów przygotowaliśmy mini-przewodnik dla młodzieży i rodziców wraz z linkami do stron, na których znajdą ciekawe zadania logiczne, matematyczne i programistyczne o różnym stopniu trudności (aktywnekosakowo.pl)

Za pomoc przy organizacji warsztatów organizatorzy dziękują współprowadzącemu Jędrzejowi Parzuchowskiemu oraz pracownikom Biblioteki Publicznej w Kosakowie, za wypożyczenie zestawów będących w dyspozycji zbiorów bibliotecznych jak i dyrektorowi Kosakowskiego Centrum Kultury za udostępnienie świetlicy w Suchym Dworze.
Zapraszamy odwiedzenia strony www.aktywnekosakowo.pl, gdzie znajduje się pełna relacja wraz ze zdjęciami.