Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego odmrażania działań klubów i organizacji sportowych, dopuszczającym, od 4 maja br., prowadzenie zajęć wyłącznie na obiektach otwartych,  ULKS Skoczek Pogórze wznawia treningi na gminnym stadionie przy Szkole Podstawowej w Pogórzu.

Harmonogram treningów lekkoatletycznych:

  • Poniedziałek: 16.30-17.30
  • Wtorek:          16.00-17.30 oraz 17.45-19.15
  • Środa:             16.30-17.30
  • Czwartek:       16.00-17.30 oraz 17.45-19.15
  • Sobota:           10.00- 13.30 (3 grupy)

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie pandemii koronawirusa zajęcia mogą być prowadzone w grupach nie większych niż 6 zawodników w obecności jednego trenera, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, szczegółowo opisanych w Regulaminie Obiektu w czasie pandemii.

Za przestrzeganie regulaminu odpowiada gospodarz obiektu lub trener prowadzący zajęcia. W czasie zajęć na obiekcie nie mogą przebywać żadne osoby postronne, rodzice, opiekunowie prawni. Regulamin znajduje się w widocznym miejscu przy wejściu na obiekt.

W czasie treningu obiekt będzie zamknięty dla osób postronnych.