Uchwały podjęte na LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf
uchwała LV(9(2014 zwierzęta bezdomne.pdf
uchwała LV(10(2014 przystapienie kanał zrzutowy.pdf
uchwała LV(11(2014 Orzechowa.pdf
uchwała LV(12(2014 sprzedaż dz.Rewa.pdf
uchwała LV(13(2014 zmiany wpf.pdf
zał. do uchwała LV(10(2014 - mapka oczyszczalnia.pdf