uchwala Nr LXIII(76(2014 Perlowa - zmiana.pdf
uchwala Nr LXIII(77(2014 Olimpijska- sprostowanie.pdf
uchwala Nr LXIII(78(2014 budowa sciezki rowerowej i chodnika- droga powiatowa.pdf
uchwala Nr LXIII(79(2014 Czynsz dzierĹĽawny na terenie Gminy Kosakowo w 2015 r.pdf
uchwala Nr LXIII(80(2014 zbycie nieruchomosci stanowiacych własnosc Gminy Kosakowo.pdf
uchwala Nr LXIII(81(2014 zmina warunkow dzierĹĽawy- Lotnisko.pdf
uchwala Nr LXIII(82(2014 okreslenie stawek podatku od nieruchomosci na 2015 rok.pdf
uchwala Nr LXIII(83(2014 obnizenie ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego na 2015.pdf
uchwala Nr LXIII(84(2014 w sprawie zmiany WPF.pdf
uchwala Nr LXIII(85(2014 zmiany budzetu na 2014 rok.pdf
uchwala Nr LXIII(86(2014 sprostowanie omylki pisarskiej- plan odnowy Mechelinki.pdf
uchwala Nr LXIII(87(2014 zmieniajaca w spr. podpisania umowy o budowe chodnika Rewa - Mosty.pdf
uchwaly podjete na LXIII Zwyczajnej Sesji.pdf
zalacznik do uchwaly Nr LXIII(76(2014 Perlowa- zmiana.pdf
zalacznik do uchwaly Nr LXIII(80(2014 zbycie nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Gminy Kosakowo.pdf
załaczik do uchwaly Nr LXIII(78(2014 budowa sciezki rowerowej i chodnika- droga powiatowa.pdf