(Uchwała tekst XIX_1_2012).pdf
(Uchwały podjęte na XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakow…).pdf
(Załacznik 3 -XIX_1_2012).pdf
XIX_2_2012.pdf
XIX_3_2012.pdf
XIX_4_2012.pdf
XIX_5_2012.pdf
XIX_6_2012.pdf
XIX_7_2012.pdf
XIX_8_2012.pdf
XIX_9_2012.pdf
Zalacznik nr 2 -XIX_1_2012.pdf
Załącznik nr 1- XIX(1(2012.jpg
zał. do XIX(3(2012.jpg
zał. do XIX(4(2012.jpg