Uchwały podjęte na XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 21 marca 2013 roku.pdf
uchwała XL(24(2013.pdf
uchwała nr XL(25(2013.pdf