Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 24 kwietnia 2013 roku.pdf
XLI(27(2013.pdf
XLI(28(2013.pdf
uchwała Nr XLI(26(2013.pdf
uchwała XLI(25(2013.pdf
uchwała nr XLI(29(2013.pdf