Uchwały podjęte na XLII Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 27 maja 2013 roku.pdf
XLII(38(2013.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf
Załącznik nr2.pdf
Załącznik nr2_.pdf
Załącznik nr3.pdf
Załącznik nr3_.pdf
rezolucja do marszałka.pdf
rezolucja do ministra transportu.pdf
uchwała nr XLII(30(2013.pdf
uchwała nr XLII(31(2013.pdf
uchwała nr XLII(32(2013.pdf
uchwała nr XLII(33(2013.pdf
uchwała nr XLII(34(2013.pdf
uchwała nr XLII(35(2013.pdf
uchwała nr XLII(36(2013.pdf
uchwała nr XLII(37(2013.pdf
uchwała nr XLII(39(2013.pdf
uzasadnienie.pdf
uzasadnienie2.pdf