Uchwały podjęte na XLIII Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 5 czerwca 2013 roku.pdf
uchwała nr XLIII(40(2013.pdf
uchwała nr XLIII(41(2013.pdf
uchwała nr XLIII(42(2013.pdf