Uchwały podjęte na XLIV Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 27 czerwca 2013 roku.pdf
XLIV(52(2013.pdf
uchwała XLIV(43(2013.pdf
uchwała XLIV(53(2013.pdf
uchwała nr XLIV(44(2013.pdf
uchwała nr XLIV(45(2013.pdf
uchwała nr XLIV(46(2013.pdf
uchwała nr XLIV(47(2013.pdf
uchwała nr XLIV(48(2013.pdf
uchwała nr XLIV(50(2013.pdf
uchwała nr XLIV(51(2013.pdf
zał. do XLIV(44(2013.pdf
zał. do XLIV(45(2103.pdf
zał. do XLIV(46(2013.pdf
zał. do XLIV(47(2013.pdf