Uchwały podjęte na XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 28 października 2013 roku.pdf
XLIX(82(2013 kom.referendalna.pdf
uchwał XLIX(84(2013 srodki transportowe.pdf
uchwała LXIX(89(2013 strategia gops.pdf
uchwała XLIX(85(2013 podatek rolny.pdf
uchwała XLIX(87(2013 zmiany wpf.pdf
uchwała nr XLIX(81(2013 ul .Pólnocna.pdf
uchwała nr XLIX(83(2013 aglomeracja Gdynia.pdf
uchwała nr XLIX(86(2013 chodnik Mosty-Rewa.pdf
uchwała nr XLIX(88(2013 zmiany budżetu.pdf
zał. do XLIX(81(2013 ul. Pólnocna.pdf
zał. do XLIX(89(2013 GOPS stratega.pdf