Uchwały podjęte na XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf
uchwała nr XLV(54(2013.pdf
uchwała nr XLV(55(2013.pdf
uchwała nr XLV(56(2013.pdf