Uchwały podjęte na XLVI Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 29 sierpnia 2013 roku.pdf
uchwala nr XLVI(64(2013 w sprawie wynajem lokali.pdf
uchwała Nr XLVI(58(2013- ul. Leśna Polana.pdf
uchwała nr XLVI(6)(2013 -ul. Dorsza.pdf
uchwała nr XLVI(57(2013 - ul. Korczaka.pdf
uchwała nr XLVI(59(2013 -ul. twardowskiego.pdf
uchwała nr XLVI(61(2013 -mpzp Pogórze, majakowskiego,słowackiego.zip
uchwała nr XLVI(62(2013 w spr przystapienie Dębogórze.pdf
uchwała nr XLVI(63(2013 w spr zbycie działki w Dębogórze.pdf
uchwała nr XLVI(66(2013 w spr program wspierania rodziny.pdf
uchwała nr XLVI(67(2013 -dodatki mieszkaniowe,wskaźniki procentowe.pdf
uchwała nr XLVI(68(2013- zmiany wpf.pdf
uchwała nr XLVI(69(2013 -zmiany budżetu.pdf
uchwała nt XLVI(65(2013 w spr gospodarowania mieszkaniowym zasobem.pdf
zał. do XLVI(57(2013-ul.Korczaka.pdf
zał. do XLVI(58(2013-ul.Lesna Polana.pdf
zał. do XLVI(59(2013-ul. Twardowskiego.pdf
zał. do XLVI(60(2013- ul. Dorsza.pdf