Oświadczenie Rady Gminy Kosakowo.pdf
Uchwały podjęte na XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 września 2013 roku.pdf
XLVII(70(2013 w spr chodnik Rewa-Mosty.pdf