Uchwała Nr XLVIII 75 2013w sprawie podatków.pdf
Uchwały podjęte na XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 8 października 2013 roku.pdf
uchwała nr XLVIII(72(2013 mpzp przystapienie Kosakowo.pdf
uchwała nr XLVIII(73(2013 aleja nadmorska mechelinki.pdf
uchwała nr XLVIII(74(2013 kapitał PEKO.pdf
uchwała nr XLVIII(76)2013 zmiany wpf.pdf
uchwała nr XLVIII(77(2013 zm budżetowe.pdf
uchwała nr XLVIII(78(2013 lokale mieszkalne.pdf
uchwała nr XLVIII(79(2013 odbiory odpadów.pdf
uchwała nr XLVIII(80(2013 referendum.pdf
zał nr 1 i 2 do referendum.pdf
załącznik nr 3 do referendum.pdf