Uchwa+éy podj¦Öte na XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy KosakowÔÇŽ.pdf
Uchwała Nr XVI_99_2011 z dnia 27 października.pdf
XVI_94_2011 z dnia 27 paĹşdziernika.pdf
XVI_95_2011 z dnia 27 paĹşdziernika.pdf
XVI_96_2011 z dnia 27 paĹşdziernika 2011 roku.pdf
XVI_97_2011 z dnia 27 paĹşdziernika.pdf
XVI_98_2011 z dnia 27 paĹşdziernika.pdf
zał XVI_96_2011 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo 2011-2014_wersja.pdf
zał XVI_96_2011 Program ochrony środowiska dla gminy Kosakowo 2011-2014_ wer.pdf
zał XVI_96_2011 załacznik nr 4 do Podsumowania.pdf
zał XVI_96_2011 z dnia 27 październikaPosumowanie aktualizacja PO+Ü i PGO art. 55 - za+é. nr 2 do ÔÇŽ.pdf