Uchwała Nr XI-22-2012.pdf
Uchwała Nr XXI-23-2012.pdf
Uchwała Nr XXI-24-2012.pdf
Uchwała XXI-27-2012.pdf
Uchwały podjęte na XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 marca 2012 roku.pdf
uchwala XXI-28-2012.zip
uchwala XXI-29-2012.pdf
uchwala nr XXI-25-2012
uchwala nr XXI-26-2012
uchwała XXI-21-2012.zip
zał. do Uchwała XXI-22-2012.pdf