Uchwały podjęte na XXIII Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo.pdf
uchwala Nr XXIII-33-2012.pdf
uchwala XXII-32-2102.pdf
uchwala XXIII-30-2012.pdf
uchwala XXIII-31-2012.pdf
uchwala XXIII-34-2012.pdf
uchwala XXIII-35-2012.pdf
uchwala XXIII-36-2012.pdf