Uchwały podjęte na XXIV Zwyczajnej Sesji rady gminy Kosakowo.pdf
uchwala XIV-39-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala XXIV-37-2012 z dnia 31 maja 2012roku.pdf
uchwala XXIV-42-2012 z dnia 31 maja 2012.pdf
uchwala XXIV-44-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala XXIV-46-2012 z 31 maja 2012.pdf
uchwala XXIV-47-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala XXV-38-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala nr XIV-43-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala nr XXIV-40-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala nr XXIV-41-2012 z dnia 31 maja 2012r.pdf
uchwala nr XXIV-48-2012 Z dnai 31 maja 2012 roku.pdf
uchwala nr XXIV-49-2012 z dnia 31 maja 2012 roku.pdf
zał. do XXIV-37-2012.jpg
zał. do XXIV-38-2012.jpg
zał. do XXIV-39-2012.jpg
zał. do XXIV-40-2012.jpg
zał.do XXIV-41-2012.jpg