Uchwała nr XXXI(60(2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.pdf
Uchwała nr XXXI(61(2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.pdf
Uchwała nr XXXI(65(2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.pdf
Uchwała nr XXXI-59-2012 z 29 sierpnia 2012 roku.pdf
Uchwały podjęte na XXXI Zwyczajnej Sesji Rady gminy Kosakowo.pdf
uchwała Nr XXXI-64-2012 zmiany budżetowe.pdf
uchwała nr XXXI(62(2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.pdf
uchwała nr XXXI(63(2012 zmiany wpf.pdf