Uchwała Nr XXXII-75-2012.pdf
Uchwała Nr XXXII-78-2012.pdf
Uchwały podjęte na XXXII Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 26 września 2012 roku.pdf
Zalacznik nr2 do XXXII-71-2012.pdf
Zalacznik nr2 do XXXII-72-2012.pdf
Zalacznik nr2 do XXXII-73-2012.pdf
Zalacznik nr3 do XXXII-71-2012.pdf
Zalacznik nr3 do XXXII-72-2012.pdf
Zalacznik nr3[do XXXII-73-2012.pdf
uchwala nr XXXII-71-2012.pdf
uchwala nr XXXII-72-2012.pdf
uchwala nr XXXII-73-2012.pdf
uchwała Nr XXXII-69-2012.pdf
uchwała Nr XXXII-70-2012.pdf
uchwała Nr XXXII-77-2012.pdf
uchwała nr XXXII-66-2012.pdf
uchwała nr XXXII-67-2012.pdf
uchwała nr XXXII-68-2012.pdf
uchwała nr XXXII-74-2012.pdf
uchwała nr XXXII-76-2012.pdf
zał. nr 1 do XXXII-69-2012.jpg
zał. nr 1 do XXXII-71-2012.jpg
zał. nr 1 do XXXII-72-2012.jpg
zał. nr 1 do XXXII-73-2012.jpg
zał. nr 2 do XXXII-69-2012.pdf
zał. nr 3 do XXXII-69-2012.pdf