Uchwała Nr XXXIX(10(2013.pdf
Uchwała Nr XXXIX(11(2013.pdf
Uchwały podjęte na XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf
uchwała Nr XXXIX(6(2013.pdf
uchwała Nr XXXIX(8(2013.pdf
uchwała Nr XXXIX(13(2013.pdf
uchwała Nr XXXIX(14(2013.pdf
uchwała Nr XXXIX(15(2013.pdf
uchwała Nr XXXIX(18(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(7(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(9(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(12(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(16(2013 z dnia 28 lutego 2013.pdf
uchwała nr XXXIX(17(2013 z dnia 28 lutego 2013.pdf
uchwała nr XXXIX(19(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(21(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(22(2013.pdf
uchwała nr XXXIX(23(2013.pdf