Uchwały podjęte na XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf
uchwała Nr XXXVI(108(2012.pdf
uchwała Nr XXXVI(109(2012.pdf
uchwała Nr XXXVI(111(2012.pdf
uchwała nr XXXVI(110(2012.pdf
uchwała nr XXXVI(114(2012.pdf
uchwała nr XXXVI(115(2012.pdf
uchwała nr XXXVI(116(2012.pdf
uchwała nr XXXVI(117(2012.pdf