Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr L(130(2017 ws. wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018-2025.pdf PDF Document 10.5 MB
Uchwała Nr L(131(2017 ws. uchwalnia budżetu gminy Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 899.9 KB
Uchwała Nr L(132(2017 ws. wyrażenia woli współdziałania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta Gdyni.pdf PDF Document 393.9 KB
Uchwała Nr L(133(2017 ws. up. Wójta Gminy do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorz. teryto..pdf PDF Document 422.4 KB
Uchwała Nr L(134(2017 ws. up. Wójta Gminy do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorz. teryto..pdf PDF Document 425.3 KB
_Uchwały podjęte na L Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf PDF Document 48.1 KB