Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LI(135(2018 ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp części obrębu Pogórze w rejonie ul.Derdowskiego.pdf PDF Document 289.6 KB
Uchwała Nr LI(136(2018 ws. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.pdf PDF Document 16 MB
Uchwała Nr LI(137(2018 ws. zmiany uchwały Nr XLIV(47(2013 ws. nadania nazwy PERŁOWA ulicy położonej we wsi PIERWOSZYNO.pdf PDF Document 810.3 KB
Uchwała Nr LI(138(2018 ws. zmiany uchwały Nr LVI(116(2001 ws. nadania nazw nowym ul. oraz zmiany nazwy cz. ul. Gdyńskiej.pdf PDF Document 950.7 KB
Uchwała Nr LI(139(2018 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nier. położonej w m. Dębogórze – dz. nr 13(3 i 13(4.pdf PDF Document 209 KB
Uchwała Nr LI(140(2018 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 36(80 obręb Pogórze gm. Kosakowo.pdf PDF Document 215.2 KB
Uchwała Nr LI(141(2018 ws. wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości w Kosakowie.pdf PDF Document 248.4 KB
Uchwała Nr LI(142(2018 ws. wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości w Kosakowie.pdf PDF Document 248 KB
Uchwała Nr LI(143(2017 ws. wyrażenia woli współdziałania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta Gdyni.pdf PDF Document 283.7 KB
Uchwała Nr LI(144(2018 ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf PDF Document 409.8 KB
Uchwała Nr LI(145(2018 ws. określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.pdf PDF Document 475.3 KB
Uchwała Nr LI(146(2018 ws. trybu ustalania i rozliczania dotacji.pdf PDF Document 1.9 MB
Uchwała Nr LI(147(2018 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminoweg.pdf PDF Document 829.7 KB
Uchwała Nr LI(148(2018 ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 8.5 MB
Uchwała Nr LI(149(2018 ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia wielole.pdf PDF Document 4.1 MB
Zał. do Uchwały Nr LI(135(2018.pdf PDF Document 663.9 KB
_Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 8 lutego 2018 roku.pdf PDF Document 193.5 KB