Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LII(150(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części obrębu Pogórze, rejon ulicy Dorsza, Kościusz.pdf PDF Document 287.9 KB
Uchwała Nr LII(151(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań gminy Kosakowo.pdf PDF Document 282.6 KB
Uchwała Nr LII(152(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - dz. nr 114(275 obręb Pogórze.pdf PDF Document 209.1 KB
Uchwała Nr LII(153(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nier. położonej w m. Rewa.pdf PDF Document 247.1 KB
Uchwała Nr LII(154(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. nadania nazwy BŁĘKITNA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 297.1 KB
Uchwała Nr LII(155(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. nadania nazwy ZIELONA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 296.2 KB
Uchwała Nr LII(156(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. nadania nazwy ŻÓŁTA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 297.4 KB
Uchwała Nr LII(157(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. wyrażenia woli współdziałania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta Gdyni.pdf PDF Document 314.2 KB
Uchwała Nr LII(158(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania um. dot. współdziałania z pow. Puckim.pdf PDF Document 427.1 KB
Uchwała Nr LII(159(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania um. dot. współdziałania z pow. Puckim.pdf PDF Document 430.6 KB
Uchwała Nr LII(162(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – dz. nr 72(18 obręb Pogórze.pdf PDF Document 209.8 KB
Uchwała Nr LII(163(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. odwołania Skarbnika Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 109.4 KB
Uchwała Nr LII(164(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. powołania Skarbnika Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 113.1 KB
Uchwała nr LII(160(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. zmiany budżetu gm. Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 6.7 MB
Uchwała nr LII(161(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia WPF gm. Kosakowo na lata 2018-2025.pdf PDF Document 2.4 MB
Uchwały podjęte na LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo..pdf PDF Document 196.4 KB
Załącznik do Uchwały Nr LII(150(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części obrębu Pogórze.pdf PDF Document 183.6 KB
Załącznik do Uchwały Nr LII(151(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań gminy Kosakowo.pdf PDF Document 709.3 KB
Załącznik do Uchwały Nr LII(154(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. nadania nazwy BŁĘKITNA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 686.8 KB
Załącznik do Uchwały Nr LII(155(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. nadania nazwy ZIELONA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 1.1 MB
Załącznik do Uchwały Nr LII(156(2018 z dn. 8 marca 2018 r. ws. nadania nazwy ŻÓŁTA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 1 MB