Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LIV(166(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 1338.pdf PDF Document 108.5 KB
Uchwała Nr LIV(167(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. podziału Gminy Kosakowo na stałe obwody głosowania.pdf PDF Document 121.2 KB
Uchwała Nr LIV(168(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. okresowych stypendiów sportowych.pdf PDF Document 156.9 KB
Uchwała Nr LIV(169(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 171.3 KB
Uchwała Nr LIV(170(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały LI(147(2018 o zaciągnięciu kredytu.pdf PDF Document 388.3 KB
Uchwała Nr LIV(171(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 3.8 MB
Uchwała Nr LIV(172(2018 z dn. 11 kwietnia 2018 r. ws. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WPF gminy Kosakowo na lata 2018 – 2025.pdf PDF Document 2.5 MB
Uchwały podjęte na LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 11 kwietnia 2018 r..pdf PDF Document 59 KB
Załącznik do Uchwały Nr LIV(167(2018 ws. podziału Gminy Kosakowo na stałe obwody głosowania.pdf PDF Document 140.4 KB
Załącznik do Uchwały Nr LIV(168(2018 ws. okresowych stypendiów sportowych.pdf PDF Document 80.3 KB