Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LVI(177(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. powierzenie „Eko Dolina” Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 186.6 KB
Uchwała Nr LVI(178(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp dz. nr 171(6 i 172(3 w Mechelinkach.pdf PDF Document 1.7 MB
Uchwała Nr LVI(179(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia mpzp nier. poł. przy ul. Gronowej w Dębogórzu.pdf PDF Document 1.3 MB
Uchwała Nr LVI(180(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. nadania nazwy TURKUSOWA ulicy położonej we wsi MOSTY.pdf PDF Document 155.8 KB
Uchwała Nr LVI(181(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. nadania nazwy MALWOWA ulicy położonej we wsi KOSAKOWO.pdf PDF Document 154.1 KB
Uchwała Nr LVI(182(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 1018(3, 1031(22, 1031(27 i 1031(28 obręb Mosty.pdf PDF Document 112.9 KB
Uchwała Nr LVI(182(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. – dz. nr 1018(3, 1031(22, 1031(27 i 1031(28 w Mostach.pdf PDF Document 112.9 KB
Uchwała Nr LVI(183(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. – działki nr 25(7 obręb Pogórze.pdf PDF Document 113.4 KB
Uchwała Nr LVI(184(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. – dz. nr 25(15 obręb Pogórze gmina Kosakowo.pdf PDF Document 113.3 KB
Uchwała Nr LVI(185(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. wyrażenia zgody na zamianę nier. między Skarbem Państwa a Gm. Kosakowo położonych w Kosakowie i Pierwoszynie.pdf PDF Document 108.9 KB
Uchwała Nr LVI(186(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. zmiany Uchwały ws. przystanków komunikacyjnych w gminie Kosakowo.pdf PDF Document 809.9 KB
Uchwała Nr LVI(187(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. w spr. współpracy z Gminą Miasta Gdyni.pdf PDF Document 141.5 KB
Uchwała Nr LVI(188(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w szkołach.pdf PDF Document 125.3 KB
Uchwała Nr LVI(189(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r.ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018.pdf PDF Document 6.1 MB
Uchwała Nr LVI(190(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2018-2025.pdf PDF Document 2.7 MB
Uchwała Nr LVI(191(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 130.4 KB
Uchwała Nr LVI(192(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 160 KB
Uchwała Nr LVI(193(2018 RGK z dn. 24 maja 2018 r. ws. udzielenia Pow. Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wyposażenie szpitala.pdf PDF Document 165.8 KB
_Uchwały podjęte na LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 24 maja 2018 r..pdf PDF Document 57.5 KB