Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LX(214(2018 z dn. 6 września 2018 ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf PDF Document 234.8 KB
Uchwała Nr LX(215(2018 z dn. 6 września 2018 r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kosakowo(GOPS w Kosakowie do realizacji projektu „Aktywny Powiat Pucki(...)„.pdf PDF Document 116.1 KB
Uchwała Nr LX(216(2018 z dn. 6 września 2018 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu usługowego z udziałem w gruncie - dz. nr 146(18 obręb Kosakowo.pdf PDF Document 107.6 KB
Uchwała Nr LX(217(2018 z dn. 6 września 2018 ws. wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Puckim w realizacji zadania w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez gm.Kosakowo.pdf PDF Document 152.3 KB
Uchwały podjęte podczas LX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dn. 6 września 2018 r..pdf PDF Document 100.6 KB