Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr LXI(218(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. uchwalenia mpzp dz. od nr 192(23 do 192(27 oraz 192(47 obręb Mechelinki.pdf PDF Document 173.3 KB
Uchwała Nr LXI(219(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nier. w Dębogórzu – działki nr 268(10, 268(22, 268(23, 268(25.pdf PDF Document 112.5 KB
Uchwała Nr LXI(220(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. zmiany uchwały Nr XXXVIII(28(2017 ws. zmian w Statucie Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 164.5 KB
Uchwała Nr LXI(221(2018 z dn. 26.09.2018r. ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf PDF Document 163.5 KB
Uchwała Nr LXI(222(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. sposobu świadczenia usług przez PSZOK.pdf PDF Document 238.3 KB
Uchwała Nr LXI(223(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo.pdf PDF Document 259.8 KB
Uchwała Nr LXI(224(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf PDF Document 298.2 KB
Uchwała Nr LXI(225(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018..pdf PDF Document 6 MB
Uchwała Nr LXI(226(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia wpf gminy Kosakowo na lata 2018-2026.pdf PDF Document 2.5 MB
Uchwała Nr LXI(227(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. zmiany uchwały Nr LIX(209(2018 ws. pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Miasta Gdynia.pdf PDF Document 179.1 KB
Uchwała Nr LXI(228(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy - pow.Pucki.pdf PDF Document 175.6 KB
Uchwała Nr LXI(229(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości–dz. nr 1189(3 obręb Mosty.pdf PDF Document 109.4 KB
Uchwała Nr LXI(230(2018 z dn. 26.09.2018 ws. zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 w Mostach i Nr 6 w Kosakowie.pdf PDF Document 172.7 KB
Uchwała Nr LXI(231(2018 z dn. 26.09.2018 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r..pdf PDF Document 179.9 KB
Uchwały podjęte na LXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dnia 26 września 2018 r..pdf PDF Document 56.1 KB
Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXI(2018(2018 z dn. 26.09.2018 r..pdf PDF Document 1.2 MB
Załącznik Nr 2 Uchwały Nr LXI(2018(2018 z dn. 26.09.2018 r..pdf PDF Document 127.2 KB
Załącznik Nr 3 Uchwały Nr LXI(2018(2018 z dn. 26.09.2018 r..pdf PDF Document 135.8 KB