Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr V(11(2014 Gminny Program Profilaktyki 2015.pdf PDF Document 75.3 KB
Uchwała nr V(12(2014 ws Wielolteniej Prognozy Finansowej gminy Kosakowo na lata 2015-2023.pdf PDF Document 9.2 MB
Uchwała nr V(13(2014 ws. uchwalenia Budżetu Gminy Kosakowo na rok 2015.pdf PDF Document 13.5 MB
Uchwały podjęte na V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 27.4 KB