Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr VIII(38(2015 w sprawie nadana nazwy ul. Piotra Dunina-zmiana.pdf PDF Document 32.3 KB
Uchwała Nr VIII(39(2015 w sprawie nabycia działki nr 193(75 Mechelinki.pdf PDF Document 29.4 KB
Uchwała Nr VIII(40(2015 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2015r..pdf PDF Document 87.3 KB
Uchwała Nr VIII(41(2015 w sprawie ustalania i przyznawania diet dla sołtysów.pdf PDF Document 43.3 KB
Uchwały podjęte na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 26 marca 2015 roku.pdf PDF Document 22.6 KB
załącznik do uchwały Nr VIII(38(2015 w sprawie nadana nazwy ul. Piotra Dunina-zmiana.pdf PDF Document 528.6 KB
załącznik do uchwały Nr VIII(41(2015 w sprawie ustalania i przyznawania diet dla sołtysów- Wzór oświadczenia.pdf PDF Document 39.5 KB