Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XI(50(2015 w sprawie zmiany uchwaly o tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycieli.pdf PDF Document 378.1 KB
Uchwały podjęte na XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 28 maja 2015 r..pdf PDF Document 104.7 KB
uchwała Nr XI(47(2015 w sprawie nadania nazwy ul. Sezamkowa i Dyniowa.pdf PDF Document 281.1 KB
uchwała Nr XI(48(2015 w sparwie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kosakowo.pdf PDF Document 233.9 KB
uchwała Nr XI(49(2015 w sprawie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej (ulica Pomorska) w m. Dębogórze.pdf PDF Document 366.1 KB
uchwała Nr XI(51(2015 zmiana WPF 2015-2023.pdf PDF Document 2.2 MB
uchwała Nr XI(52(2015 w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.pdf PDF Document 3.6 MB
uchwała nr XI(46(2015 w sprawie nadania nazwy ul. Paprykowa.pdf PDF Document 275.6 KB
załącznik do uchwały nr XI(46(2015 ul.Paprykowa.pdf PDF Document 343.4 KB
załącznik do uchwały nr XI(47(2015 ul. Sezamkowa.pdf PDF Document 272.9 KB