Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XIX(100(2015 ws. zmiany uchwały rozliczanie dotacji i kontrola dla placówek niep.pdf PDF Document 188.7 KB
Uchwała Nr XIX(101(2015 ws. porozumienie GminaKosakowo-Powiat Pucki- Dom Senior WIGOR.pdf PDF Document 754 KB
Uchwała Nr XIX(102(2015 ws. opłaty miejscowej.pdf PDF Document 289.8 KB
Uchwała Nr XIX(103(2015 ws. opłaty targowej.pdf PDF Document 287.5 KB
Uchwała Nr XIX(104(2015 ws. powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej.pdf PDF Document 260.3 KB
Uchwała Nr XIX(105(2015 ws. określenia kryteriów rekrutacyjnych do gimnazjum i SP.pdf PDF Document 287.9 KB
Uchwała nr XIX(106(2015 zmiana WPF na 2015-2023.pdf PDF Document 4.3 MB
Uchwała nr XIX(107(2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf PDF Document 9.6 MB
Uchwała nr XIX(108(2015 WPF na 2016-2013.pdf PDF Document 14.5 MB
Uchwała nr XIX(109(2015 Budżet Gminy Kosakowo na 2016 r..pdf PDF Document 15.7 MB
Uchwały podjęte na XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 16 grudnia 2015 r..pdf PDF Document 100.6 KB