Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XLIV(74(2017 ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czersk.pdf PDF Document 926.1 KB
Uchwała Nr XLIV(75(2017 ws. przekazania środków finansowych na Woj. Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 461.2 KB
Uchwała Nr XLIV(76(2017 ws. zmian budżetu gminy Kosakowo na rok 2017.pdf PDF Document 4.7 MB
Uchwała Nr XLIV(77(2017 ws. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia WPF.pdf PDF Document 2 MB
Uchwała Nr XLIV(78(2017 ws. uchwalenia MPZP dz. nr 543 w Rewie, ul. Surfingowa.pdf PDF Document 6.7 MB
Uchwała Nr XLIV(79(2017 ws. zmiany uchwały Nr XXXIX(52(2017 ws. przystąpienia do MPZP części obrębu Pogórze i Dębogórze, rejon ul. Dębogórskiej.pdf PDF Document 906.9 KB
Uchwała Nr XLIV(80(2017 ws. uchwalenia MPZP dz. nr 989(1 i 989(2 w Mostach, ul. Cisowa.pdf PDF Document 5.7 MB
Uchwała Nr XLIV(81(2017 ws. uchwalenia MPZP części obrębu Pogórze, ul. Traugutta.pdf PDF Document 7.4 MB
Uchwała Nr XLIV(82(2017 ws. uchwalenia zmiany MPZP dz. nr 1150(13 w Mostach, ul. Kasztanowa.pdf PDF Document 11.8 MB
Uchwała Nr XLIV(83(2017 ws. zmiany uchwały Nr LIX(47(2010 ws. przystąpienia do MPZP obszarów w rejonie ul. Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu.pdf PDF Document 1 MB
Uchwała Nr XLIV(84(2017 ws. przystąpienia do MPZP Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu, ul. Szkolna.pdf PDF Document 1.3 MB
Uchwała Nr XLIV(85(2017 ws. nadania nazwy ulicy Marcepanowej we wsi Kosakowo.pdf PDF Document 767.8 KB
Uchwała Nr XLIV(86(2017 ws. zmiany nazwy ul. z Kruczkowskiego na Gombrowicza w Suchym Dworze.pdf PDF Document 1.4 MB
Uchwała Nr XLIV(87(2017 ws. zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf PDF Document 556.1 KB
Uchwała Nr XLIV(88(2017 ws. zmiany uchwały Nr XVI(18(04 ws. utworzenia publicznej placówki oświatowo wychowawczej.pdf PDF Document 605 KB
Uchwała Nr XLIV(89(2017 ws. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.pdf PDF Document 868.7 KB
Uchwała Nr XLIV(90(2017 ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogórzu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową.pdf PDF Document 688.1 KB
Uchwała Nr XLIV(91(2017 ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową.pdf PDF Document 623.6 KB
Uchwała Nr XLIV(92(2017 ws. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mostach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową.pdf PDF Document 597.3 KB
Uchwała Nr XLIV(93(2017 ws. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf PDF Document 1.2 MB
uchwały podjęte 31_08_2017.pdf PDF Document 211.3 KB