Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XLVI(100(2017 z dn. 03 paź. 2017 r ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lok. mieszk. z udziałem w gruncie-dz. nr 146(19.pdf PDF Document 209.7 KB
Uchwała Nr XLVI(101(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości-dz. nr 146(46.pdf PDF Document 207.3 KB
Uchwała Nr XLVI(102(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2017.pdf PDF Document 5.5 MB
Uchwała Nr XLVI(103(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia wpf gminy Kosakowo na lata 2017-2023.pdf PDF Document 2.9 MB
Uchwała Nr XLVI(104(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. zmiany uchwały Nr XXXVII(23(2017.pdf PDF Document 338 KB
Uchwała Nr XLVI(95(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXI(6(2016 - nadanie nazwy ul. Liściasta.pdf PDF Document 5.5 MB
Uchwała Nr XLVI(96(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. nadania nazwy POLANKI ul. poł. w Mostach.pdf PDF Document 5.3 MB
Uchwała Nr XLVI(97(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie dz. nr 607(12.pdf PDF Document 207.9 KB
Uchwała Nr XLVI(98(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie dz. nr 146(64.pdf PDF Document 207.9 KB
Uchwała Nr XLVI(99(2017 z dn. 03 paź. 2017 r. ws. przystąpienia do mpzp dz. od nr 192(23 i kolejno do nr 192(27 oraz 192(47.pdf PDF Document 2.1 MB
Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy.pdf PDF Document 340.8 KB