Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XVII(77(2015 w sprawie skargi na działanie wójta dot. usunięcia drzewa.pdf PDF Document 291.3 KB
Uchwała Nr XVII(78(2015 w sprawie skargi na działnie Wójta dot. pomiaru emisji spalin.pdf PDF Document 290.2 KB
Uchwała Nr XVII(79(2015 w sprawie skargi na działanie wójta dot. uchwalenia mpzp działek w Pogórzu.pdf PDF Document 326.1 KB
Uchwała Nr XVII(80(2015 w sprawie skargi na działanie wójta dot. składowania odpadów w rejonie żwirowni w Suchym Dworze.pdf PDF Document 292.6 KB
Uchwała Nr XVII(81(2015 w sprawie skargi na działanie wójta- wyjaśnienia niezgodne z zapisami mpzp wsi Rewa.pdf PDF Document 371.9 KB
Uchwała Nr XVII(82(2015 w sprawie okreslenienia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek wymiaru godzin.pdf PDF Document 214.2 KB
Uchwała Nr XVII(83(2015 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV(66(2015 o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.pdf PDF Document 307.5 KB
Uchwała Nr XVII(84(2015 w sprawie trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne.pdf PDF Document 355.8 KB
Uchwała Nr XVII(85(2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za odpady.pdf PDF Document 285.9 KB
Uchwała Nr XVII(86(2015 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2023.pdf PDF Document 4.4 MB
Uchwała Nr XVII(87(2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf PDF Document 8.6 MB
Uchwała Nr XVII(88(2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf PDF Document 281.5 KB
Uchwały podjęte na XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 29 października 2015 r..pdf PDF Document 104.7 KB