Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XVIII(89(2015 w sprawie nadania nazwy rondu w Kosakowie.pdf PDF Document 294.4 KB
Uchwała Nr XVIII(90(2015 w sprawie wykazu mienia do sprzedaży na 2016 r.pdf PDF Document 292 KB
Uchwała Nr XVIII(91(2015 w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia gmina-powiat (GOPS).pdf PDF Document 606.5 KB
Uchwała Nr XVIII(92(2015 w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 283.7 KB
Uchwała Nr XVIII(93(2015 w sprawie rozliczania dotacji i kontroli dla placówek niep.pdf PDF Document 625.3 KB
Uchwała Nr XVIII(94(2015 w sprawie podatku leśnego.pdf PDF Document 357.9 KB
Uchwała Nr XVIII(95(2015 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf PDF Document 361.8 KB
Uchwała Nr XVIII(96(2015 w sprawie podatku rolnego.pdf PDF Document 364.9 KB
Uchwała Nr XVIII(97(2015 w sprawie stawek nieruchomości na 2016 r.pdf PDF Document 313.3 KB
Uchwała Nr XVIII(98(2015 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf PDF Document 312.3 KB
Uchwała Nr XVIII(99(2015 w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf PDF Document 358.7 KB
Uchwały podjęte na XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 100.8 KB
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII(89(2015 w sprawie nadania nazwy rondu w Kosakowie.pdf PDF Document 678 KB
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII(92(2015 w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 328.8 KB
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII(94(2015 w sprawie podatku leśnego-Informacja.pdf PDF Document 240 KB
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII(95(2015 w sprawie podatku od nieruchomości- Informacja.pdf PDF Document 252.4 KB
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII(96(2015 w sprawie podatku rolnego- Informacja.pdf PDF Document 257.2 KB
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII(92(2015 w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 310.2 KB
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII(94(2015 w sprawie podatku leśnego- DEKLARACJA POPRAWIONA.pdf PDF Document 329 KB
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII(95(2015 w sprawie podatku od nieruchomości- DEKLARACJA POPRAWIONA.pdf PDF Document 367.2 KB
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII(96(2015 w sprawie podatku rolnego -DEKLARACJA POPRAWIONA.pdf PDF Document 374.3 KB