Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXXIX(39(2017 ws. zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.pdf PDF Document 296.6 KB
Uchwała Nr XXXIX(40(2017 ws. zmian statutu Gminy Kosakowo maj 2017 rok- załącznik- zmieniony tekst statutu Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 808.5 KB
Uchwała Nr XXXIX(40(2017 ws. zmian statutu Gminy Kosakowo maj 2017 rok.pdf PDF Document 265.5 KB
Uchwała Nr XXXIX(41(2017 ws. nadania nazwy ul. Skarpowa- załącznik.pdf PDF Document 407.2 KB
Uchwała Nr XXXIX(41(2017 ws. nadania nazwy ul. Skarpowa.pdf PDF Document 294.6 KB
Uchwała Nr XXXIX(42(2017 ws. nadania nazwy ul. Rajska- załącznik.pdf PDF Document 320.4 KB
Uchwała Nr XXXIX(42(2017 ws. nadania nazwy ul. Rajska.pdf PDF Document 293.7 KB
Uchwała Nr XXXIX(43(2017 ws. nadania nazwy ul.Pogodna- załącznik.pdf PDF Document 281 KB
Uchwała Nr XXXIX(43(2017 ws. nadania nazwy ul.Pogodna.pdf PDF Document 294 KB
Uchwała Nr XXXIX(44(2017 ws. zmiany - ul. Jarzebinowa, Olchowa, Okrężna- załącznik.pdf PDF Document 497.8 KB
Uchwała Nr XXXIX(44(2017 ws. zmiany - ul. Jarzebinowa, Olchowa, Okrężna.pdf PDF Document 303.2 KB
Uchwała Nr XXXIX(45(2017 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 2(3 obręb Mechelinki.pdf PDF Document 209.4 KB
Uchwała Nr XXXIX(46(2017 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 5(7 Pierwoszyno.pdf PDF Document 210.5 KB
Uchwała Nr XXXIX(47(2017 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 113(8 Mechelinki - wł Skarb Państwa.pdf PDF Document 214.5 KB
Uchwała Nr XXXIX(48(2017 ws. skargi na działalności Wójta.pdf PDF Document 399.4 KB
Uchwała Nr XXXIX(49(2017 ws. wykazu kąpielisk 2017.pdf PDF Document 429.9 KB
Uchwała Nr XXXIX(50(2017 ws. zmiany uchwały dot. włączenia Gimnazjum do SP.pdf PDF Document 393.5 KB
Uchwała Nr XXXIX(51(2017 ws. przystąpienia do mpzp przy ul. Owocowej w Dębogórzu- załącznik.pdf PDF Document 209.9 KB
Uchwała Nr XXXIX(51(2017 ws. przystąpienia do mpzp przy ul. Owocowej w Dębogórzu.pdf PDF Document 358.3 KB
Uchwała Nr XXXIX(52(2017 ws. przystąpienia do mpzp OPAT- ul. Dębogórska i droga do elektrociepłowni- załącznik.pdf PDF Document 1.1 MB
Uchwała Nr XXXIX(52(2017 ws. przystąpienia do mpzp OPAT- ul. Dębogórska i droga do elektrociepłowni.pdf PDF Document 289.3 KB
Uchwała Nr XXXIX(53(2017 ws. przystąpienia do mpzp- rejon ul. Kwietniowej w Kazimierzu-zmiana załącznika- załącznik.pdf PDF Document 145.9 KB
Uchwała Nr XXXIX(53(2017 ws. przystąpienia do mpzp- rejon ul. Kwietniowej w Kazimierzu-zmiana załącznika.pdf PDF Document 285.2 KB
Uchwała Nr XXXIX(54(2017 ws. przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Jagodowej w Dębogórzu- załącznik.pdf PDF Document 98 KB
Uchwała Nr XXXIX(54(2017 ws. przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Jagodowej w Dębogórzu.pdf PDF Document 289.3 KB
Uchwała Nr XXXIX(55(2017 ws. zmiany wpf.pdf PDF Document 3 MB
Uchwała Nr XXXIX(56(2017 ws. zmian budżetu na 2017 rok.pdf PDF Document 9.5 MB
Uchwała Nr XXXIX(57(2017 ws. przekazania środków finansowych do Państwowej Straży Pożarnej-termomodernizacja budynku.pdf PDF Document 418.3 KB
Uchwały podjęte na XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 18 maja 2017 roku.pdf PDF Document 110.8 KB
zał. nr 1 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 444.6 KB
zał. nr 2 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 143.7 KB
zał. nr 3 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 779 KB
zał.nr 4 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 169.7 KB