Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXXVII(10(2017 ws.uchwalenia MPZP Pierwoszyno-Dom Seniora- załącznik nr 1.pdf PDF Document 854 KB
Uchwała Nr XXXVII(10(2017 ws.uchwalenia MPZP Pierwoszyno-Dom Seniora- załącznik nr 2.pdf PDF Document 326.3 KB
Uchwała Nr XXXVII(10(2017 ws.uchwalenia MPZP Pierwoszyno-Dom Seniora- załącznik nr 3.pdf PDF Document 407.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(10(2017 ws.uchwalenia MPZP Pierwoszyno-Dom Seniora.pdf PDF Document 577.9 KB
Uchwała Nr XXXVII(11(2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf PDF Document 403.1 KB
Uchwała Nr XXXVII(12(2017 ws. ustalenia wysokości opłat w publicznych przedszkolach.pdf PDF Document 476.9 KB
Uchwała Nr XXXVII(13(2017 ws. współpracy z powiatem brzostowickim.pdf PDF Document 199.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(14(2017 ws. uchylenia uchwały- strefa ekonomiczna.pdf PDF Document 210.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(15(2017 reprezentacja Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego.pdf PDF Document 277.2 KB
Uchwała Nr XXXVII(16(2017 ws. przystąpienia do mpzp- Ekomarina etap I- załącznik.pdf PDF Document 3.4 MB
Uchwała Nr XXXVII(16(2017 ws. przystąpienia do mpzp- Ekomarina etap I.pdf PDF Document 288.9 KB
Uchwała Nr XXXVII(17(2017 ws. właczenia Gimnazjum do szkoły podstawowej.pdf PDF Document 305.8 KB
Uchwała Nr XXXVII(18(2017 ws. uchylenia uchwały dot. powołania K. Budżetowej.pdf PDF Document 195.9 KB
Uchwała Nr XXXVII(19(2017 ws. uchylenia uchwały dot. powołania K. Rolnej.pdf PDF Document 200 KB
Uchwała Nr XXXVII(20(2017 ws. uchylenia uchwały dot. powołania K. Samorządowej.pdf PDF Document 332.1 KB
Uchwała Nr XXXVII(21(2017 ws. uchylenia uchwały dot. powołania K. Oświaty.pdf PDF Document 358.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(22(2017 ws. powołania Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju- załącznik.pdf PDF Document 332 KB
Uchwała Nr XXXVII(22(2017 ws. powołania Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju.pdf PDF Document 198.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(23(2017 ws. powołania Komisji do spraw Społecznych i Edukacji- załącznik.pdf PDF Document 359.1 KB
Uchwała Nr XXXVII(23(2017 ws. powołania Komisji do spraw Społecznych i Edukacji.pdf PDF Document 198.2 KB
Uchwała Nr XXXVII(5(2017 ws. nadania nazwy ul. Bakaliowa- załącznik.pdf PDF Document 668.2 KB
Uchwała Nr XXXVII(5(2017 ws. nadania nazwy ul. Bakaliowa.pdf PDF Document 298.2 KB
Uchwała Nr XXXVII(6(2017 ws. nadania nazwy ul. REGATOWA- załącznik.pdf PDF Document 549.3 KB
Uchwała Nr XXXVII(6(2017 ws. nadania nazwy ul. REGATOWA.pdf PDF Document 297.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(7(2017 ws. nadania nazwy ul. Morskie Wzgórze- załącznik.pdf PDF Document 535.4 KB
Uchwała Nr XXXVII(7(2017 ws. nadania nazwy ul. Morskie Wzgórze.pdf PDF Document 297.6 KB
Uchwała Nr XXXVII(8(2017 ws. uchylenia uchwały Skalniakowa doc.pdf PDF Document 279.8 KB
Uchwała Nr XXXVII(9(2017 ws. przystąpienia ul. Pomorska Dębogórze- załącznik.pdf PDF Document 750.1 KB
Uchwała Nr XXXVII(9(2017 ws. przystąpienia ul. Pomorska Dębogórze.pdf PDF Document 362.6 KB
Uchwały podjęte na XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 09 lutego 2017 roku.pdf PDF Document 214.7 KB