Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwała Nr XXXVIII(24(2017 ws. nadania nazwy- ul. Sasankowa- załącznik.pdf PDF Document 264.8 KB
Uchwała Nr XXXVIII(24(2017 ws. nadania nazwy- ul. Sasankowa.pdf PDF Document 295.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(25(2017 o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych 2017r.pdf PDF Document 205 KB
Uchwała Nr XXXVIII(25(2017 w sprawie zaliczenia kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf PDF Document 1 MB
Uchwała Nr XXXVIII(26(2017 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- regulamin.pdf PDF Document 613.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(27(2017-nowe_kryteria rekrutacyjne do przedszkola w Kosakowie.pdf PDF Document 215.2 KB
Uchwała Nr XXXVIII(28(2017 ws. zmiany statutu Kosakowo z dnia 23 marca 2017 r.- Załącznik- tekst statutu.pdf PDF Document 601.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(28(2017 ws. zmiany statutu Kosakowo z dnia 23 marca 2017 r.pdf PDF Document 276.7 KB
Uchwała Nr XXXVIII(29(2017 w spr. podpisania porozumienia z Powiatem na 2017- załącznik.pdf PDF Document 204.4 KB
Uchwała Nr XXXVIII(29(2017 w spr. podpisania porozumienia z Powiatem na 2017.pdf PDF Document 296.1 KB
Uchwała Nr XXXVIII(30(2017 ws. uchylenia uchwały o przystąpieniu do mpzp 56-8 ul. Morska Rewa .pdf PDF Document 204.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(31(2017 ws. uchylenia uchwały o przystąpieniu do mpzp ul. Kościuszki i Wiejskiej doc.pdf PDF Document 207.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(32(2017 ws. uchylenia uchwały o przystąpienia do mpzp obwodnicy północnej Aglomeracja Trójmiejska.pdf PDF Document 208.7 KB
Uchwała Nr XXXVIII(33(2017 ws.mpzp działka nr 1030 Mosty przy ul. Wałowej- UZASADNIENIE.pdf PDF Document 83.5 KB
Uchwała Nr XXXVIII(33(2017 ws.mpzp działka nr 1030 Mosty przy ul. Wałowej- Załącznik nr 1 Rysunek planu.pdf PDF Document 4.9 MB
Uchwała Nr XXXVIII(33(2017 ws.mpzp działka nr 1030 Mosty przy ul. Wałowej- Załącznik nr 2.pdf PDF Document 89.5 KB
Uchwała Nr XXXVIII(33(2017 ws.mpzp działka nr 1030 Mosty przy ul. Wałowej- Załącznik nr 3.pdf PDF Document 104.7 KB
Uchwała Nr XXXVIII(33(2017 ws.mpzp działka nr 1030 Mosty przy ul. Wałowej.pdf PDF Document 126.5 KB
Uchwała Nr XXXVIII(34(2017 ws. mpzp działka nr 641 w Dębogórzu przy ul. Rumskiej- UZASADNIENIE.pdf PDF Document 85.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(34(2017 ws. mpzp działka nr 641 w Dębogórzu przy ul. Rumskiej- Załącznik nr 1 - Rysunek.pdf PDF Document 5.4 MB
Uchwała Nr XXXVIII(34(2017 ws. mpzp działka nr 641 w Dębogórzu przy ul. Rumskiej- Załącznik nr 2.pdf PDF Document 89.3 KB
Uchwała Nr XXXVIII(34(2017 ws. mpzp działka nr 641 w Dębogórzu przy ul. Rumskiej- Załącznik nr 3.pdf PDF Document 107.2 KB
Uchwała Nr XXXVIII(34(2017 ws. mpzp działka nr 641 w Dębogórzu przy ul. Rumskiej.pdf PDF Document 122.5 KB
Uchwała Nr XXXVIII(35(2017 z dnia 23 marca 2017 r. ws. zmiany WPF.pdf PDF Document 4.6 MB
Uchwała Nr XXXVIII(36(2017 z dnia 23 marca 2017 roku ws. zmiany budżetu na 2017 rok.pdf PDF Document 12.4 MB
Uchwała Nr XXXVIII(37(2017 -kryteria rekrutacyjne do sp.pdf PDF Document 280.1 KB
Uchwała Nr XXXVIII(38(2017 ws. właczenia Gimnazjum do szkoły podst.pdf PDF Document 462.1 KB
Uchwały podjęte na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 23 marca 2017 roku.pdf PDF Document 109.4 KB
zał. nr 1 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 444.6 KB
zał. nr 2 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 143.7 KB
zał. nr 3 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 779 KB
zał.nr 4 do Statutu 2017 r.pdf PDF Document 169.7 KB