Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 30 marca 2021 roku.pdf PDF Document 113.8 KB
Uchwała Nr L(351(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. przyjęcia Gminnego Programu Polityki Senioralnej.pdf PDF Document 310.9 KB
Uchwała Nr L(352(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 171 KB
Uchwała Nr L(353(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.pdf PDF Document 112.9 KB
Uchwała Nr L(354(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. – dz. nr 9(3 i nr 1083.pdf PDF Document 112.3 KB
Uchwała Nr L(355(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. - dz. nr 88(69.pdf PDF Document 110.5 KB
Uchwała Nr L(356(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nier. w gm. Kosakowo.pdf PDF Document 115.9 KB
Uchwała Nr L(357(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nier. - działki nr 100(5.pdf PDF Document 107.3 KB
Uchwała Nr L(358(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. – dz. nr 173(1 i nr 176(4.pdf PDF Document 112.2 KB
Uchwała Nr L(359(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier. – dz. nr 1118.pdf PDF Document 109.5 KB
Uchwała Nr L(360(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie nier. położonej w Mostach – działka nr 1207(5.pdf PDF Document 109.1 KB
Uchwała Nr L(361(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie nier. położonej w Pogórzu – działka nr 110(31.pdf PDF Document 112.1 KB
Uchwała Nr L(362(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. rozpatrzenia skargi pana K.S..pdf PDF Document 106.8 KB
Uchwała Nr L(363(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. rozpatrzenia skargi pana A.J..pdf PDF Document 109.6 KB
Uchwała Nr L(364(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. rozpatrzenia skargi pana R.K..pdf PDF Document 117.9 KB
Uchwała Nr L(365(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego.pdf PDF Document 112.3 KB
Uchwała Nr L(366(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. rozpatrzenia petycji z 9 grudnia 2020 roku.pdf PDF Document 112.5 KB
Uchwała Nr L(367(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 183.5 KB
Uchwała Nr L(368(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. zmiany uchwały Nr II(4(2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 r..pdf PDF Document 151.1 KB
Uchwała Nr L(369(2021 RG Kosakowo z dn. 30.03.21 r. ws. wzniesienia pomnika.pdf PDF Document 126.1 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na L Zwyczajnej Sesji w dniu 30 marca 2021 roku.pdf PDF Document 811.1 KB