Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 29 kwietnia 2021 roku.pdf PDF Document 107.9 KB
Uchwała Nr LIII(378(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. nadania nazwy Gwiezdna ulicy we wsi Mosty.pdf PDF Document 740.1 KB
Uchwała Nr LIII(379(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. zmiany uchwały RG Kosakowo Nr II(16(94 z dn. 18.02.94 r..pdf PDF Document 590.4 KB
Uchwała Nr LIII(380(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. przystąpienia do MPZP działek nr 393, 392(, 392(2, 392(3 obręb Dębogórze.pdf PDF Document 255.4 KB
Uchwała Nr LIII(381(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 5.5 MB
Uchwała Nr LIII(382(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2021-2029.pdf PDF Document 3.3 MB
Uchwała Nr LIII(383(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf PDF Document 166.6 KB
Uchwała Nr LIII(384(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. uchwałenia MPZP części obrębu Pierwoszyno.pdf PDF Document 13.2 MB
Uchwała Nr LIII(385(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy (...) tablic reklamowych.pdf PDF Document 6.4 MB
Uchwała Nr LIII(386(2021 RG Koskaowo z dn. 29.04.21 r. ws. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030.pdf PDF Document 5.5 MB
Uchwała Nr LIII(387(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. rozpatrzenia petycji.pdf PDF Document 151.8 KB
Uchwała Nr LIII(388(2021 RG Kosakowo z dn. 29.04.21 r. ws. rozpatrzenia skargi.pdf PDF Document 183.2 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LIII Zwyczajnej Sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku.pdf PDF Document 527.9 KB