Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 27 maja 2021 roku.pdf PDF Document 105.7 KB
Uchwała Nr LIV(389(2021 RG Kosakowo z dn. 27.05.21 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu Asystent.pdf PDF Document 165.5 KB
Uchwała Nr LIV(390(2021 RG Kosakowo z dn. 27.05.21 r. ws. przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu Opieka wytchnien.pdf PDF Document 150.7 KB
Uchwała Nr LIV(391(2021 RG Kosakowo z dn. 27.05.21 r. ws. zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji Projektu MEVO.pdf PDF Document 149.1 KB
Uchwała Nr LIV(392(2021 RG Kosakowo z dn. 27.05.21 r. ws. przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kosakowo.pdf PDF Document 382.3 KB
Uchwała Nr LIV(393(2021 RG Kosakowo ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 5.8 MB
Uchwała Nr LIV(394(2021 RG Kosakowo ws. zmiany WPF na lata 2021-2029.pdf PDF Document 3 MB
Uchwała Nr LIV(395(2021 RG Kosakowo z dn. 27.05.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor GOPS.pdf PDF Document 164.6 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LIV Zwyczajnej Sesji w dniu 27 maja 2021 roku.pdf PDF Document 424.3 KB