Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 15 czerwca 2021 roku.pdf PDF Document 116.9 KB
Uchwała Nr LV(396(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf PDF Document 357.5 KB
Uchwała Nr LV(397(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. nadania nazwy CZ. MIŁOSZA ulicy położonej we wsi Kosakowo.pdf PDF Document 322 KB
Uchwała Nr LV(398(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. nadania nazwy ZIMOWA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE.pdf PDF Document 379 KB
Uchwała Nr LV(399(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zmiany Uchwały Nr XLVI(57(2013 z dnia 29.08.13 r. ws. nadania nazwy KORCZAKA.pdf PDF Document 326.6 KB
Uchwała Nr LV(400(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zmiany Uchwały Nr XI(71(2019 z dn. 28.03.19 r..pdf PDF Document 456.8 KB
Uchwała Nr LV(401(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zmiany Uchwały Nr LX(57(2014 z dn. 24.09.14 r..pdf PDF Document 580.5 KB
Uchwała Nr LV(402(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zmiany Uchwały Nr XLVI(59(2013 z dn. 29.08.13 r..pdf PDF Document 481 KB
Uchwała Nr LV(403(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. określenia ceny paliwa w Gminie na rok szkolny 21)22.pdf PDF Document 108.6 KB
Uchwała Nr LV(404(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia.pdf PDF Document 132.1 KB
Uchwała Nr LV(405(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. skierowania do zaopiniowania przez rady sołeckie i dowódców.pdf PDF Document 260.6 KB
Uchwała Nr LV(406(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zaliczenia kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf PDF Document 6.6 MB
Uchwała Nr LV(407(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. upoważnienia Wójta Gminy do podp. um. dot. współdziałania pomiędzy JST.pdf PDF Document 156.4 KB
Uchwała Nr LV(408(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP północnej cz. obrębu Mosty.pdf PDF Document 273.7 KB
Uchwała Nr LV(409(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP działek położonych (...) w Rewie.pdf PDF Document 2 MB
Uchwała Nr LV(410(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP centrum admin.-usług. w Kosakowie.pdf PDF Document 313.6 KB
Uchwała Nr LV(411(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zmiany budżetu gminy na rok 2021.pdf PDF Document 6.5 MB
Uchwała Nr LV(412(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2021-2034.pdf PDF Document 4 MB
Uchwała Nr LV(413(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. przekazania środków finans. na Fundusz Wsparcia Policji.pdf PDF Document 159.2 KB
Uchwała Nr LV(414(2021 RG Kosakowo z dn. 15.06.21 r. ws. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakład. w sp. „PEKO” z o.o.pdf PDF Document 178.9 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LV Zwyczajnej Sesji w dniu 15 czerwca 2021 roku.pdf PDF Document 734.3 KB