Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 26 października 2021 roku.pdf PDF Document 118.8 KB
Uchwała Nr LXI(445(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. przystąpienia do MPZP terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach.pdf PDF Document 3.2 MB
Uchwała Nr LXI(446(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie Budowa Systemu Roweru Metro..pdf PDF Document 117.4 KB
Uchwała Nr LXI(447(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.pdf PDF Document 131.5 KB
Uchwała Nr LXI(448(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. powierzenia spółce „Kosakowo Sport Sp. z o.o.” zadań własnych gminy.pdf PDF Document 192.3 KB
Uchwała Nr LXI(449(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości.pdf PDF Document 159.4 KB
Uchwała Nr LXI(450(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości.pdf PDF Document 152.6 KB
Uchwała Nr LXI(451(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. wyrażenia opinii dotyczącej granicy przystani morskiej „Pogórze”.pdf PDF Document 1.6 MB
Uchwała Nr LXI(452(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. wyrażenia zgody na zamianę nier. położonych w miejscowości Pogórze.pdf PDF Document 120.4 KB
Uchwała Nr LXI(453(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. upoważnienia Wójta do podpisania um. dot. współdziałania pomiędzy jst..pdf PDF Document 170 KB
Uchwała Nr LXI(454(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. upoważnienia Wójta do podpisania um. dot. współdziałania pomiędzy jst..pdf PDF Document 178.1 KB
Uchwała Nr LXI(455(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. upoważnienia Wójta do podpisania um. dot. współdziałania pomiędzy jst..pdf PDF Document 169.9 KB
Uchwała Nr LXI(456(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf PDF Document 156.2 KB
Uchwała Nr LXI(457(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf PDF Document 176.4 KB
Uchwała Nr LXI(458(2021 RG Kosakowo z dn. 26.0.21 r. ws. zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 6.1 MB
Uchwała Nr LXI(459(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2021-2034.pdf PDF Document 3.6 MB
Uchwała Nr LXI(460(2021 RG Kosakowo z dn. 26.10.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.pdf PDF Document 162.3 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXI Zwyczajnej Sesji w dniu 26 października 2021 roku.pdf PDF Document 614.8 KB