Uchwały Rady Gminy Kosakowo

Uchwała Typ Rozmiar
Uchwaly podjete na LXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 25 listopada 2021 roku.pdf PDF Document 118.6 KB
Uchwała Nr LXII(461(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarząd.pdf PDF Document 249.7 KB
Uchwała Nr LXII(462(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. zaliczenia kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf PDF Document 218.8 KB
Uchwała Nr LXII(463(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości.pdf PDF Document 119.3 KB
Uchwała Nr LXII(464(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XII(75(95 z 02.10.95 r..pdf PDF Document 745.9 KB
Uchwała Nr LXII(465(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XL(256(2020 z dnia 29.09.2020 r..pdf PDF Document 1 MB
Uchwała Nr LXII(466(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości.pdf PDF Document 245.2 KB
Uchwała Nr LXII(467(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. szczegółowego sposobu odbierania odpadów. r..pdf PDF Document 862.9 KB
Uchwała Nr LXII(468(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf PDF Document 167.3 KB
Uchwała Nr LXII(469(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf PDF Document 293.1 KB
Uchwała Nr LXII(470(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej (...) na dofin. wymiany pieców.pdf PDF Document 198.6 KB
Uchwała Nr LXII(471(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. powierzenia Spółce PEKO zadań własnych.pdf PDF Document 177.1 KB
Uchwała Nr LXII(472(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021.pdf PDF Document 7.4 MB
Uchwała Nr LXII(473(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. zmiany WPF gminy Kosakowo na lata 2021-2034.pdf PDF Document 3.4 MB
Uchwała Nr LXII(474(2021 RG Kosakowo z dn. 25.11.21 r. ws. rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy.pdf PDF Document 152.7 KB
Wyniki glosowania imennego uchwał podjętych na LXII Zwyczajnej Sesji w dniu 25 listopada 2021 roku.pdf PDF Document 563.3 KB